Darowizna pieniędzy a zwolnienie z podatku

Darowizna pieniędzy a zwolnienie z podatku

W dzisiejszym wpisie, pragnę wyjaśnić, że notariusz nie jest potrzebny przy sporządzeniu umowy darowizny pieniędzy, aby była ona zwolniona od podatku.

Co najważniejsze, darowizna pieniędzy pomiędzy osobami najbliższymi będzie zwolniona od podatku bez ograniczenia co do wartości, jeśli spełnimy pewne warunki. Sam fakt np. bycia dzieckiem swoich rodziców nie wystarczy do tego, aby darowizna pieniędzy była zwolniona od podatku.

Jakie warunki należy spełnić, aby darowizna pieniędzy była od podatku zwolniona?

  • darowizna musi nastąpić pomiędzy osobami najbliższymi (tzw. grupa 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn), a są to: małżonek, zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki itd.), wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie itd.), pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha,
  • obdarowany musi udokumentować otrzymanie pieniędzy dowodem przekazania ich na rachunek bankowy, rachunek w SKOK lub przekaz pocztowy (wydruk z konta, potwierdzenie przelewu, itp.),
  • darowizna musi być zgłoszona przez obdarowanego na druku SD-Z2 w jego urzędzie skarbowym w terminie 6 miesięcy od dnia dokonania przelewu środków (oczywiście polecam to uczynić jak najszybciej, bo po pewnym czasie można o tym obowiązku zapomnieć).

Jak to wygląda w praktyce?

  • po otrzymaniu pieniędzy na rachunek bankowy drukujemy potwierdzenie otrzymania tych środków (w tytule przelewu warto wpisać, że jest to darowizna, od kogo i dla kogo, jeśli darowizna jest od rodziców, należy wskazać oboje),
  • następnie składamy deklarację, tj. wypełniamy formularz SD-Z2 (aktualny najlepiej pobrać ze strony urzędu skarbowego) oraz oba dokumenty składamy w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania obdarowanego (osobiście lub pocztą),
  • warto mieć potwierdzenie złożenia deklaracji.

Co się dzieje, gdy nie spełnimy warunków?

  • darowizna nie następuje pomiędzy osobami najbliższymi – urząd skarbowy naliczy podatek zgodnie ze stopniem pokrewieństwa pomiędzy darczyńcą a obdarowanym,
  • darowizna zostanie dokonana w gotówce – urząd skarbowy naliczy podatek zgodnie z I grupą podatkową (np. przy wartości 100.000,00 zł jest to kwota 5.709,00 zł),
  • darowizna nie zostanie zgłoszona w terminie 6 miesięcy od jej dokonania – urząd skarbowy w przypadku ewentualnej kontroli stanu majątku naliczy podatek bez uwzględnienia pokrewieństwa (np. przy wartości 100.000,00 zł może to być nawet kwota 20.000,00 zł) wraz z odsetkami za opóźnienie.

Dlaczego warto zgłaszać fakt dokonania darowizn?

Ponieważ urząd skarbowy może w dowolnym momencie zbadać stan naszego majątku. Przykładowo – jeśli zobaczy, że osoba, która nabyła w poprzednim roku podatkowym mieszkanie, a z jej zeznań podatkowych wynika, że ją na to nie było stać, wówczas może zacząć badać skąd miała na to pieniądze. W taki sposób może dowiedzieć się, że wcześniej była dokonana darowizna, która nie została zgłoszona.

Zobacz także: