Dział spadku – gdzie i jak go przeprowadzić?

Dział spadku

Na czym polega dział spadku? Czy czynność ta ma miejsce w każdym postępowaniu spadkowym?

Do podziału spadków pomiędzy wieloma spadkobiercami dochodzi bardzo często. W jaki sposób i gdzie można tego dokonać? A może lepiej zdecydować się na inną formę dochodzenia swoich roszczeń?

Dział spadku – czyli co?

Dział spadku to pojęcie, które jest związane z wspólnym majątkiem spadkowym. Ma on miejsce wtedy, kiedy jest przynajmniej dwóch spadkobierców. Jednak nie jest to sytuacja komfortowa. Kilku spadkobierców oznacza konflikty związane np. z współwłaścicielstwem nieruchomości. W wielu sytuacjach jest to zdecydowane utrudnienie dla korzystania z mieszkania czy domu. W związku z tym spadkobiercy wychodzą ze wspólności majątkowej poprzez dział spadku. Można go dokonać drogą umowy lub w postępowaniu sądowym (w sytuacjach konfliktowych).

Istnieje kilka sposobów w jaki może zostać przeprowadzony dział spadku. Poszczególni spadkobiercy mogą zdecydować się np. na podział fizyczny posiadanych przedmiotów lub też ich sprzedanie i podzielenie się uzyskanymi środkami. Wszystko zależy od woli stron takiej umowy.

Co jest warte zaznaczenia – w przypadku braku testamentu spadkobiercy mają pełną dowolność w kształtowaniu działu spadku. Gdy akt ten zostanie spisany, spadkobiercy powinni go uwzględnić, jednak nie muszą bezwzględnie stosować się do jego ustaleń. Zdarza się to szczególnie wtedy, gdy realizacja woli spadkodawcy jest niemożliwa lub zdecydowanie utrudniona.

Forma działu spadku

Warto zwrócić uwagę, że dział spadku może zostać sporządzony w dowolnej formie. Jedynie wtedy, gdy w skład majątku wchodzą nieruchomości, konieczne jest sporządzenie umowy u notariusza. W każdej sytuacji konieczna będzie jednak zgoda wszystkich spadkobierców.

Mowa oczywiście o stanach faktycznych, w których w ogóle istnieje możliwość zgody pomiędzy spadkobiercami. W przypadkach konfliktowych konieczne jest przeprowadzenie działu spadku w postępowaniu sądowym. Aby wprowadzić sprawę na drogę sądową wystarczy żądanie jednego ze spadkobierców.

Jak widać dział spadku w formie dobrowolnej umowy pomiędzy spadkobiercami jest zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem umożliwiającym podział majątku po zmarłej osobie. Brak zgody wiąże się z koniecznością dochodzenia swoich interesów procesie sądowym.

Zobacz także: