Godny zaufania Notariusz – czym się charakteryzuje?

Notariusz - Warszawa Ursus

Jakimi cechami powinien charakteryzować się profesjonalny notariusz? Warszawa, Ursus – to dzielnica, w której jest duży wybór notariuszy

Dlaczego warto skorzystać z ich usług? Co wpływa na rzetelne podejście do Klienta? Przeczytaj i dowiedz się.

Wybór notariusza

Czym się kierować przy wyborze notariusza?

Przy wyborze notariusza należy kierować się przede wszystkim kryteriami związanymi z jakością i sprawnością obsługi. Z pewnością jedynym kryterium nie powinna być wysokość wynagrodzenia. Wiadomym jest, że w każdej branży jakość jest zależna od ceny. Tak samo jest w usługach prawniczych. W praktyce spotykamy klientów, którzy drogo płacą za oszczędność na czynności notarialnej. Niestety naprawienie błędów kosztuje znacznie więcej. Dokonując więc transakcji, z którą związane jest zadysponowanie majątkiem życia nie warto oszczędzać na usługach notariusza, dzięki któremu transakcja ta ma przebiec pomyślnie i bezproblemowo.

Dlaczego pomiędzy poszczególnymi kancelariami notarialnymi istnieją różnice w kosztach?

Ustawodawca w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku przewidział wynagrodzenie notariusza w wysokości maksymalnej. Oznacza to, że stawki te mogą być negocjowane. Stąd przykładowo przygotowanie umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego o wartości 500.000 zł przez jednego notariusza może być wycenione na 1.385 zł, a przez innego notariusza na 1.100 zł. Wpływ na wysokość stawki może mieć bardzo wiele czynników. Przede wszystkim są to stopień skomplikowania umowy oraz termin w jakim notariusz musi umowę przygotować.

Czy każdy notariusz musi się stosować do maksymalnych stawek notarialnych?

Notariusze nie mają obowiązku stosowania się do maksymalnych stawek notarialnych. Z drugiej strony, kodeks etyki zawodowej notariusza stwierdza, że notariusz powinien wystrzegać się jakichkolwiek form nieuczciwej konkurencji zawodowej, w tym stosować zaniżone stawki swojego wynagrodzenia.

Warto też podkreślić, że notariusz nie może:

 • uzyskiwać, poza swoim wynagrodzeniem, innych korzyści ze spraw będących przedmiotem czynności,
 • w związku z czynnościami notarialnymi wynagradzać osób nie zatrudnionych w kancelarii, ani też uzyskiwać od nich dodatkowych korzyści.

Czy wybór taniego notariusza wiąże się z jakimś ryzykiem?

Z wyborem taniego notariusza może wiązać się wiele niebezpieczeństw, w tym: nieważność dokonanej czynności, oddalenie wniosku wieczystoksięgowego o wpis własności w księdze wieczystej, problemy z wypłatą kredytu w przypadku finansowania zakupu z kredytu bankowego. Warto zastanowić się nad słusznością wyboru notariusza, który nie wymaga do przeprowadzenia transakcji kluczowych dokumentów oraz który pracuje za bardzo niskie wynagrodzenie. W takiej sytuacji ryzyko niepowodzenia transakcji drastycznie rośnie. Za niskie wynagrodzenie, w krótkim czasie, który notariusz będzie w stanie poświęcić na przygotowanie umowy i bez analizy dokumentów wiele kwestii może pozostać niezweryfikowanych. Warto pamiętać o tym, że na przygotowanie każdej umowy notariusz musi poświęcić określoną ilość czasu. Nikt nie może sobie pozwolić na pracę poniżej kosztów. Czas ten będzie potrzebny przede wszystkim na:

 • analizę stanu prawnego nieruchomości,
 • zweryfikowanie wszystkich dokumentów związanych z transakcją,
 • sporządzenie projektu aktu notarialnego w którym znajdą się zapisy dogodne dla obu stron umowy.

Ponadto, notariusz po sporządzeniu i podpisaniu aktu notarialnego zaczyna drugą część swojej pracy, równie czasochłonną, polegającą na:

 • złożeniu za pośrednictwem systemu elektronicznego wniosków wieczystoksięgowych,
 • wysłanie wypisów aktu notarialnego do właściwych sądów i urzędów,
 • złożenie do urzędu skarbowego deklaracji podatkowych z tytułu wpłaconych przez Klientów podatków.

Jakie środki odwołania przysługują stronom w przypadku błędu notariusza?

Osoba poszkodowana z tytułu wadliwie sporządzonej czynności notarialnej, w wyniku której poniosła szkodę majątkową może wytoczyć powództwo przed sądem powszechnym o naprawienie tej szkody.

Każdy notariusz podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności notarialnych. Notariusz wraz z ubezpieczycielem odpowiadają na zasadzie odpowiedzialności solidarnej. Zgodnie z tą zasadą spełnienie świadczenia przez jednego z nich zwalnia drugiego. Przyjęty przez ustawodawcą model ubezpieczenia obejmuje bardzo szeroką odpowiedzialność ubezpieczyciela za działania lub zaniechania notariusza przy wykonywaniu czynności.

Dobry notariusz – Warszawa, Ursus

Czy istnieje ogólnopolska mapa notariuszy?

Notariusze tworzą samorząd notarialny. Samorząd notarialny obejmuje izby notarialne i Krajową Radę Notarialną. Krajowa Rada Notarialna posiada wykaz wszystkich notariuszy urzędujących na terenie kraju. Z kolei każda izba notarialna (Białystok, Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław), posiada aktualną listę notariuszy urzędujących w jej okręgu.

Co zrobić, gdy strony umowy nie chcą zgodzić się na tego samego notariusza?

W takiej sytuacji strony muszą dojść do porozumienia. Nie ma mechanizmów pozwalających na zmuszenie jednej ze stron do podpisania u notariusza jakiejkolwiek umowy. Powszechną praktyką jest, że wybór notariusza należy do strony umowy, która ponosi koszty tej umowy (np. przy umowie sprzedaży prawo wyboru kancelarii ma strona kupująca). Warto pamiętać, że jedną z głównych cech przypisanych osobie wykonującej zawód notariusza jest bezstronność. Notariusz nie reprezentuje żadnej ze stron. Bez względu na to więc która strona ponosi wynagrodzenie notariusza, akt notarialny powinien być sporządzony tak, aby zabezpieczać obie strony tej czynności.

Dlaczego warto zdecydować się na sprawdzonego notariusza?

 • stawia na jakość ponad wszystko, zdarza mu się odradzić wykonanie czynności jeżeli byłaby niekorzystna dla klienta,
 • poświęca tyle czasu klientom, ile tylko potrzeba,
 • wymaga dokumentów przez co zapewniamy 100% skuteczność transakcji,
 • jest otwarty na rozmowę i sugestie klientów,
 • szanuje czas klientów zapewniając im możliwie najsprawniejszą obsługę,
 • indywidualne podejście do każdego klienta pozwala wybrać optymalne rozwiązania w ramach dokonywanych czynności,
 • warunki obsługi uzgadniane są indywidualnie z notariuszem.

Interesuje Państwa dobry notariusz? Warszawa: Ursus, Wola czy Ochota – bez względu na dzielnicę, zdecydowanie zapraszamy do skorzystania z jego usług. Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, prosimy o kontakt. Zadowolenie klientów jest dla nas najlepszą rekomendacją!

Zobacz także: