Jak wygląda odpowiedzialność za długi spadkowe?

Odpowiedzialność za długi spadkowe

Odpowiedzialność za długi spadkowe, to bardzo obszerny temat. Choć brzmi on nieco groźnie, okazuje się, że regulacje dotyczące tego zagadnienia sprzyjają interesom spadkobiercy. 

Długi spadkowe – czyli co?

Na początku warto określić, czym są długi spadkowe. Otóż – w najprostszych słowach – będą to wszelkiego rodzaju zobowiązania spadkodawcy. Do długów spadkowych zalicza się zobowiązania powstałe zarówno przed śmiercią, takie jak m.in. zaciągnięte kredyty oraz pożyczki. Do tego dochodzą wszelkiego rodzaju wierzytelności związane bezpośrednio ze zgonem (np. koszty pogrzebu czy postępowanie spadkowe).

Odpowiedzialność za długi spadkowe a odrzucenie spadku

Długi spadkowe to nierzadko duże wierzytelności, które mogą być sporym problemem dla spadkobierców. Warto jednak zaznaczyć, że ma on możliwość zabezpieczenia się przed takim problemem.

Odpowiedzialność za długi spadkowe może zostać ograniczona lub wyłączona, jeżeli spadkobierca odrzuci spadek. Jeśli w ciągu 6 miesięcy od momentu wezwania do podjęcia decyzji, spadkobierca jej nie podejmie – wówczas przyjmuje się, że przyjmuje on spadek.

Spadkobierca ma trzy wyjścia. Może on przyjąć spadek wprost – wówczas odpowiada w pełni za długi spadkodawcy. Decydując się na przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, będzie odpowiadać za długi wyłącznie do wysokości uzyskanych aktywów. To rozwiązanie stanowi bardzo istotne zabezpieczenie jego interesów. Kolejna możliwość to – wspomniane już wcześniej – odrzucenie spadku.

Istnieje jeszcze jedna możliwość zabezpieczenia swoich interesów. Odpowiedzialność za długi spadkowe może zostać wyłączona jeszcze za życia spadkodawcy. Wówczas podpisuje się umowę o zrzeczenie się dziedziczenia. Jej stronami są przyszły spadkodawca oraz spadkobierca. Trzeba przy tym zaznaczyć, że musi ona przyjąć formę aktu notarialnego.

Podział spadku

Odpowiedzialność za długi spadkowe do czasu otwarcia spadku rozkłada się solidarnie pomiędzy wszystkich spadkobierców. Zatem w ich interesie jest jak najszybsze przeprowadzenie działu spadku.

Dział spadku może zostać przeprowadzony przed sądem lub u notariusza. Po tej czynności, każdy ze spadkobierców będzie odpowiadać za długi spadkodawcy w stosunku do wysokości uzyskanych udziałów.

Jak widać – odpowiedzialność za długi spadkowe to dość obszerne zagadnienie. Jednak możliwość zabezpieczenia swoich interesów – np. poprzez odrzucenie spadku czy też przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza – sprawia, że spadek nie musi wiązać się z koniecznością łożenia dużych nakładów finansowych na spłatę zadłużenia.

Zobacz także: