Kiedy przydaje się potwierdzenie zgodności z oryginałem?

Potwierdzenie zgodności z oryginałem

Z pewnością każdy z nas zetknął się kiedyś z sytuacją, w której potrzebne było potwierdzenie zgodności z oryginałem.

Wówczas zamiast dostarczyć oryginał wystarczy posiadanie kopii – jednak zawierającej odpowiednią notę od notariusza. Dlaczego stosuje się takie rozwiązanie i w jaki sposób je uzyskać?

Potwierdzenie zgodności z oryginałem – czyli co?

Nie zawsze – w toku postępowań urzędniczych czy sądowych – konieczne jest dostarczenie oryginału dokumentu. Jeżeli dana faktura, oświadczenie czy wypis jest potrzebne w celu utrzymania prawidłowej i rzetelnej dokumentacji, czasem wystarczy dostarczenie kopii.

Jednak sama kserokopia dokumentu podczas wielu spraw w urzędach może okazać się niewystarczająca. W związku z obawą, że dany dokument mógłby być sfałszowany, stosuje się potwierdzenie zgodności z oryginałem.

To rozwiązanie oznacza, że dany dokument kopiowany jest w szczególnych warunkach – w obecności notariusza. To właśnie on stwierdza, czy podczas jego powielenia nie doszło do żadnych zafałszowań.

Warto zwrócić uwagę, że notariusz nie jest jedyną osobą, która może uwierzytelnić kopię danego dokumentu. Także różnego rodzaju organy administracyjne mają taką możliwość. W takiej sytuacji poświadczenie odbywa się poprzez wprowadzenie odpowiedniej pieczątki – określającej m.in. stanowisko poświadczającego – oraz sporządzenie przez niego podpisu.

Sytuacje w sądach czy urzędach

Istnieje wiele sytuacji, w których potrzebne może być potwierdzenie zgodności z oryginałem. Bywają to różnego rodzaju dokumenty wymagane podczas przystępowania do przetargu. Zdarza się również konieczność dostarczania uwierzytelnionych akt w trakcie postępowań przed organami administracyjnymi. Także załatwianie wielu spraw urzędowych (zarówno w urzędach gminy czy urzędach pracy), bankowych (składanie wniosku o kredyt) czy uczelnianych (np. ubieganie się o stypendium).

Jak widać potwierdzenie zgodności z oryginałem może być niezbędne podczas wielu czynności z codziennego życia. Uwierzytelnienie dokumentów, choć często wykonywane przez notariusza, może się także odbyć np. poprzez pracownika organu administracyjnego czy banku (wszystko zależy od konkretnej, aktualnie załatwianej sprawy). Dzięki istnieniu instytucji uwierzytelnienia kserokopii dokumentu można w dużym stopniu uchronić posiadane oryginały przed ich zgubieniem czy zniszczeniem.

Zobacz także: