Podział majątku – w jaki sposób go przeprowadzić?

Podział majątku

Czy podział majątku podczas rozwodu musi przebiegać w atmosferze wzajemnego obwiniania się?

Wszystko zależy od konkretnej sytuacji.

Warto jednak zwrócić uwagę, że podział majątku nie musi odbywać się przed sądem.

Rozwiązanie tej kwestii u notariusza może wiązać się z wieloma zaletami.

Majątek wspólny w małżeństwie

Kiedy małżonkowie biorą ślub, w większości przypadków pojawia się zmiana ustroju majątkowego. Od tego momentu dysponują oni zarówno majątkiem wspólnym, jak i osobnymi majątkami osobistymi. Część wspólna obejmuje wszystkie dochody i nabywane mienie w trakcie trwania małżeństwa. W przypadku majątku osobistego – obejmuje on mienie posiadane przed powstaniem wspólnoty małżeńskiej.

Jednak nie zawsze ma miejsce pojawienie się majątku wspólnego. Jeżeli małżonkowie – jeszcze przed wzięciem ślubu – zdecydują się na podpisanie intercyzy. Wprowadza ona rozdzielność majątkową – a w konsekwencji to właśnie dzięki niej dokonuje się podział majątku.

Tego typu umowa nie musi mieć miejsce wyłącznie przed wstąpieniem w związek małżeński. Może być ona podpisania w dowolnym momencie.

Podział majątku

Podczas rozwodu, podział majątku często dokonywany jest drogą postępowania sądowego. Jednak warto zwrócić uwagę, że zdecydowanie nie jest to najlepsze rozwiązanie. Jeżeli pomiędzy małżonkami może dojść do porozumienia, znacznie rozsądniej będzie dokonać tej czynności u notariusza. Można tego dokonać już podczas jednego spotkania. Wysokość taksy notarialnej jest uzależniona od wartości dzielonego majątku.

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że podział majątku może zostać dokonany na podstawie zwykłej umowy w formie pisemnej. Taki typ porozumienia może mieć zastosowanie wtedy, gdy w skład majątku wspólnego nie wchodzą żadne nieruchomości, a jedynie mienie ruchome.

Podział majątku u notariusza trwa znacznie krócej niż postępowanie sądowe. Jest też to znacznie wygodniejsze rozwiązanie, ponieważ wiąże się ze znacznie mniejszą ilością formalności – a także niższymi kosztami (pomija się tutaj wynagrodzenia dla biegłych, adwokatów czy rzeczoznawców).

Zobacz także: