Rozdzielność majątkowa – skutki i sposób wprowadzenia

Rozdzielność majątkowa

Z pewnością podczas wstępowania w związek małżeński, wiele osób zastanawia się nad tym, czym tak naprawdę jest rozdzielność majątkowa. Taka umowa jest bardzo istotnym zabezpieczeniem obu stron małżeństwa. Warto zwrócić uwagę, że wcale nie musi się ona wiązać z rozpadem związku.

Wspólność majątkowa w małżeństwie

Kiedy zawierany jest związek małżeński, ustalany jest ustrój wspólności majątkowej pomiędzy małżonkami. Od tego momentu wszystkie dochody i przedmioty nabywane w trakcie trwania małżeństwa przynależą do obu małżonków. Mąż i żona mają obowiązek nim wspólnie zarządzać – co oznacza także konieczność wzajemnego informowania się o jego stanie i o swoich zobowiązaniach.

Jednocześnie każdy z małżonków posiada swój majątek osobisty. W jego skład wchodzą wszelkie dobra nabyte przed wstąpienie w związek małżeński.

Jak widać – domyślny ustrój funkcjonujący w małżeństwie łączy w sobie część wspólną, jak i dwie części przynależące odrębnie do każdego z małżonków. W jaki sposób można to zmodyfikować?

Rozdzielność majątkowa

Wprowadzana przez małżonków rozdzielność majątkowa sprawia, że w związku przestaje funkcjonować część wspólna. Warto zwrócić uwagę na to, że taką umowę, zwaną intercyzą można podpisać w dowolnym momencie i wcale nie musi oznaczać ona rozpadu związku. Możliwe jest dokonanie podziału majątku wspólnego, a następnie kontynuowanie pożycia.

Po co wprowadzać rozdzielność majątkową bez rozwodu? Powodów jest przynajmniej kilka. Przede wszystkim wiąże się z to z zabezpieczeniem interesów jednej ze stron, jeśli współmałżonek np. prowadzi działalność obarczoną dużym ryzykiem lub też jeden z małżonków zgromadził przed ślubem znaczny majątek.

Wprowadzenie rozdzielności majątkowej

Rozdzielność majątkowa musi zostać wprowadzona w formie aktu notarialnego. Co bardzo ważne – aby tego dokonać wystarczy zaledwie jedna wizyta u notariusza. Jednak jeżeli nie ma zgody pomiędzy małżonkami, możliwe jest wprowadzenie rozdzielności także drogą postępowania sądowego.

Doskonale widać, że rozdzielność majątkowa to bardzo dobry sposób na zabezpieczenie majątku przy wstępowaniu w związek małżeński. Kojarzenie tej czynności wyłącznie z rozwodem jest zdecydowanie niepoprawne. A przy tym należy pamiętać, że dokonanie podziału majątku w formie notarialnej jest znacznie lepszym rozwiązaniem niż wszczynanie postępowania sądowego.

Zobacz także: