Umowa przedwstępna kupna mieszkania – czy warto ją sporządzać?

Umowa przedwstępna kupna mieszkania

Przed zakupem nieruchomości często sporządzana jest umowa przedwstępna kupna mieszkania. Takie rozwiązanie wiąże się z bardzo wieloma zaletami dla obu stron transakcji. Dlaczego warto sporządzić taką umowę?

Po co sporządzana jest umowa przedwstępna kupna mieszkania?

Umowa przedwstępna kupna mieszkania to porozumienie ustalające warunki, jakie mają znaleźć się w umowie przyrzeczonej – podpisywanej już w momencie samej transakcji. Stanowi ona istotne zabezpieczenie interesów obu stron podczas nabywania nieruchomości.

Dzięki umowie przedwstępnej osoba kupująca mieszkanie zyskuje zapewnienie, że np. sprzedający zobowiązuje się do zbycia mieszkania lub domu za określoną kwotę. Jednocześnie osoba sprzedająca może uchronić się przed sytuacją, w której to kupujący zrezygnuje z zakupu. W takich umowach stosuje się różnego rodzaju kary umowne zabezpieczające obie strony. Ważnym składnikiem takiego porozumienia jest również wyznaczenie maksymalnego terminu, w którym ma dojść do transakcji.

Tego typu umowę przedwstępną sporządza się w wielu sytuacjach, jednak najczęściej jest to związane z finansowaniem nieruchomości za pomocą kredytu. Zainteresowany nieruchomością niejako rezerwuje sobie dane mieszkanie lub dom i dopiero rozpoczyna proces ubiegania się o pieniądze z banku.

Umowa przedwstępna – czy tylko u notariusza?

Nie istnieje wzorzec umowy przedwstępnej. Co bardzo ważne nie istnieje także wymóg sporządzenia jej w formie notarialnej. Jednak warto przy tym zaznaczyć, że jej zawarcie u notariusza daje największe zabezpieczenie w przypadku, gdy jedna ze stron unika spełnienia ustaleń.

Oczywiście umowa przedwstępna kupna mieszkania nie jest elementem obowiązkowym. Istnieje wiele sytuacji, w których nie ma potrzeby jej sporządzania. Będzie tak wtedy, gdy kupujący dysponuje odpowiednimi środkami i nie musi się posiłkować kredytem. Wówczas od razu dochodzi do podpisania umowy sprzedaży, bez konieczności ustalania dodatkowych warunków itd.

Umowa przedwstępna kupna mieszkania to bardzo dobry sposób na zabezpieczenie swoich interesów przy transakcjach obrotu nieruchomościami. W przypadku obracania tego typu kwotami zdecydowanie warto sporządzić tego typu dokument, który pozwoli na zaoszczędzenie sobie wielu nieprzyjemnych sytuacji.

Zobacz także: